Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross jest psychiatrą oraz światowej klasy autorytetem i doradcą do spraw śmierci.
Do jej prac należą: Rozmowy o śmierci i umieraniuAIDS oraz Koło życia.